ajencja


ajencja
ajencja I {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż IIa, lm D. ajencjacji {{/stl_8}}{{stl_7}}'przedstawicielstwo, filia jakiejś instytucji; agencja w zn. 1.': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ajencja PKO. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}ajencja II {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż IIa; blm {{/stl_8}}{{stl_7}}'dzierżawienie od jakiejś instytucji lokalu gastronomicznego, handlowego, usługowego itp. i prowadzenie w nim przez osobę prywatną działalności zwykle zgodnej z przeznaczeniem placówki': {{/stl_7}}{{stl_10}}Wziąć bar w ajencję. <śrdwłac.> {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • ajencja — ż I, DCMs. ajencjacji; lm D. ajencjacji (ajencjacyj) 1. «prowadzenie przez osobę prywatną placówki handlowej, usługowej itp. wydzierżawionej od jakiejś instytucji» Wziąć, dać restaurację, bar, kiosk w ajencję. 2. przestarz. → agencja w zn. 1… …   Słownik języka polskiego

  • ajencyjny — przym. od ajencja a) w zn. 1: System ajencyjny. Kiosk, sklep, bar ajencyjny. b) w zn. 2: Placówka ajencyjna …   Słownik języka polskiego

  • ajencyjny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. ajencja: Sklep ajencyjny. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień